WEB site in English Click here!!

Startsida
Detta är First Control
Företagsledning CV
Adaptiv reglering
PLC system
Scada system
Inbyggda system
Valsverk
Energiproduktion
Stränggjutning
Produktion replay
Produktionsrapporter
Produktionsdagbok
Bränslehantering
Automationsprodukter
Scadaprodukter
Projektlista
Distributörer
FirstNews
Kontakt info

 

Winner of IEEE CSS Control Technology Award
Ängsgärdsg. 4, SE-721 30 Västerås, Sweden, Ph +46 21 417880 Fax +46 21 412810

Kontakta oss du vill veta mer om First Controls produkter och system
Kontakt info

Adaptiv reglerteknik

 

 

Regulatorns uppbyggnad

First Control andvänder en generell adaptiv regulator med metoder  baserade på identifiering och styrning (STR). En självinställande regulator består av två delar:

 1. Adapterande del som skapar en styrmodell och beräknar regulatorns parametrar baserat på den identifierade modellen.
 2. Reglerande del utför beräkning av styrvärde och regulatorlogik.

STREGX2 regulatorn i MicroController XC's funktionsbibliotek kan använda upp till 20 st olika parametrar i sin styrlag. Det stora antalet parametrar innebär att regulatorn, utöver PID funktioner, har automatisk kompensering för tidsfördröjningar, komplex dynamik, processstörningar och styrning med framkoppling. Regulatorn är också prediktiv, dvs den beräknade styråtgärden beror på ett predikterat beteende de närmaste samplingstidpunkterna.

Alla parametrar anpassas kontinuerligt under drift av regulatorn.

 

Matematiska metoder

De metoder som används i STREGX2 är:

 1. Styrmodell.  En generell styrmodell skapas genom en rekursiv LSQ metod med internt skydd mot wind-up fenomen och parameterdrift vid bristfälligt informationsinnehåll i signaler. Styrmodellens ordningstal specificeras av användaren och kan innehålla upp till cirka 20 modell parametrar.
 2. Styrstrategi. Reglerstrategin beräknas med hjäp av en polplaceringsmetod. Framkopplingsdelen är garanterat stabil även i det fall processen är icke-minfas.

Matematiken är helt inkluderad i funktionsobjektets programvara och är inget som användaren behöver lära sig. Användaren påverkar regulatorn enbart med inställningar, vilka beskrivs i manualen.

 

Erfarenhet av användning

Erfarenhet från en stor mängd installationer visar klart att First Control's självinställande regulator är överlägsen en konventionell PID regulator. Den förbättrade reglernoggrannheten resulterar i slutändan  i förbättrad produktion och minskat produktionsbortfall. Enligt vår långa erfarenhet, är förbättringen normalt i området 50-75% vilket innebär en markant förbättring framför allt om kraven på produktkvalitet är höga.

Installationer har gjorts i många olika processer, framför allt inom stålverk och energiprocesser.

Roll gap (control value)
                     
                     
                     exit thickness


                      entry thickness

Reglernoggrannhet i bandtjocklek med en självinställande
regulator i ett nytt valsverk levererat av Mistubushi
till Outokumpu Stainless i Långshyttan, Sverige.

 

Läs mer..

 MAN-XC01/09 Adaptive control in MicroController XC systems (pdf 186kB)

 INFO-004/01 Improved AGC Control using adaptive technique in Cold Rolling Mill (pdf 616kB)

Den självinställande regulatorn

Självinställande regulator
  i ett reglerprogram

Den självinställande regulatorn är ett standard funktionsobjekt i MicroController XC's funktionsbibliotek.

Fördelar

 1. Automatisk inställning av reglerförstärkning
 2. Anpassar sig till varierande processdynamik
 3. Enkel att använda med standardinställningar
 4. Ingen manuell inställning av förstärkning
 5. Många reglerparametrar kan användas
 6. Självinställande framkoppling inkluderas
 7. Snabb och enkel idriftsättning
 8. Förbättrad reglernoggranhet
 9. Stabilare process

 

Fallstudie i kallvaksverk

0.5µm

Diagrammet visar förbättringarna i bandtjocklek   med First Control's self-tuning regulator i ett gammalt Sendzimir verk vid Outokumpu Stainless i Långshyttan, Sverige. Varje punkt i diagrammet visar den gemomsnittliga standardavvikelsen i bandtjocklek under en månads produktion.

Valsverket uppgraderas stegvis under cirka tre års tid. Förbättringen av varje ny adaptiv funktion som lades in i styrsystemet kan avläsas som steg i kvalitetskurvan ovan. Den tjockleksspridning som åstadkoms efter uppgradering med adaptiv tjockleksreglering (0.0005 mm) var bättre än vad som åstadkoms i de flesta nya valsverk.

Den stora förbättringen i bandkvalitet innebar att företaget kunde öka sin försäljning och att ägaren investerade i två helt nya valsverk som också styrs med First Control's självinställande AGC.

 

"Vi kommer omedelbart att göra allt som är möjligt. Det som är omöjligt kommer att ta lite längre tid."

Engelsk general till Winstone Churchill

FirstNews

Produktnyheter

Offline programmering och simulering på PC
Läs mer

FirstOpNet anpassar sig till skärminställningar
Läs mer

Ethernetprogrammering av  MicroController XC
Läs mer

Produktionsdagbok gör det dagliga arbetet enklare.
Läs mer

Återuppspelning visar vad som verkligen hände
Läs mer

MicroController XC03 för stålapplikationer
Läs mer

Företagsnyheter

Miljörapportering i ett avfallsverk för värme
Läs mer

RSEAB en partner inom  ljusbågsugnar
Läs mer

60 MicroController XC02 för kiselugnar
Läs mer

Agellis är en ny partner inom stränggjutning
Läs mer

Självinställande AGC i ett nytt kallvalsverk
Läs mer

Styrning och övervakning av fjärrvärmenätet i Jönköping-Huskvarna
Läs mer

64 MicroController XC01 för MicroTurbiner
Läs mer

Support av Novatune system.
Läs mer